برچسب: شهر قنات

چارسوق
2164
لوله‌های انتقال آب زاینده‌رود به یزد، برای چندمین بار در سال‌های اخیر تخریب و باعث قطع آب شرب مردم یزد شدآب‌رسانی با تانکر در شهر قنات‌ها
آب‌رسانی با تانکر در شهر قنات‌ها