برچسب: شهردار تهران

بوم و بر
2240
مدیران شهری بر لزوم مدیریت یکپارچه پسماند تاکید می‌کنندآشفتگی مدیریت پسماند در شهرها
آشفتگی مدیریت پسماند در شهرها
بوم و بر
2240
عقب نشینی شهردار تهران از هتل‌سازی در بوستان‌هااعلام نکردم که در بوستان، هتل می‌سازیم
اعلام نکردم که در بوستان، هتل می‌سازیم
بوم و بر
2208
برای هتل‌سازی در ۹ پهنه فضای سبز مجوز داریم
بوم و بر
2137
یک حقوقدان انتصاب داماد شهردار تهران به سمت مشاور ویژه را نقض قانون دانستفراموشکاری زاکانی
فراموشکاری زاکانی
بوم و بر
2108
وعده شهردار و اعضای شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» برای مبارزه با فساد«سوت‌زن»ها حمایت می‌شوند
«سوت‌زن»ها حمایت می‌شوند
بوم و بر
2098
کارزار
علیرضا زاکانی خودش را شهردار قانونی تهران خواندمخالفانم اطلاعاتشان ناقص است
مخالفانم اطلاعاتشان ناقص است
بوم و بر
2096
دو حقوقدان در گفت‌وگو با «پیام ما» بررسی کردندایرادات حقوقی حکم شهرداری زاکانی
ایرادات حقوقی حکم شهرداری زاکانی
بوم و بر
2091
یک مقام مسئول در اداره‌کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:آیین‌نامه مقابله با آلودگی صوتی فراموش شد
آیین‌نامه مقابله با آلودگی صوتی فراموش شد
بوم و بر
2090
کنشگران شهری و یک حزب سیاسی در انتقاد به شهردار شدن علیرضا زاکانی در فضای مجازی واکنش نشان دادندکارزار «نه» به زاکانی
بوم و بر
2085
اعضای جدید شورای شهر تهران به زباله‌گردی کودکان چه نگاهی دارند؟مشکل دامنه‌دار زباله‌گردی کودکان
امانی، عضو شورای شهر تهران: پیمانکارانی که بیرون از شهرداری هستند و شهرداری روی آن‌ها تسلطی ندارد مشکلشان با بخشنامه حل نمی‌شود معدنی‌پور، عضو شورای شهر تهران: بعضی مشکلات یک دفعه جلوی آن گرفته نمی‌شود، نیاز است که برای بعضی مشکلات ما با نگاه ساماندهی و ر
بوم و بر
2080
حاشیه‌ها و چالش‌های شهردار منتخب شورای ششم، ادامه داردسرنوشت شهرداری «زاکانی» در دستان وزیر کشور
سرنوشت شهرداری «زاکانی» در دستان وزیر کشور
بوم و بر
2078
به رغم شائبه‌های قانونی، با ۱۸ رای اعضای شورای شهر تهران، زاکانی به شهرداری رسیدبرای شهر داری زاکانی آئین‌نامه را تغییر می‌دهند
برای شهر داری زاکانی آئین‌نامه را تغییر می‌دهند