برچسب: شهرداری کرمانشاه

لغو قرارداد طرح ۲۰ساله در حریم اثر ملی کرمانشاهمیراثی‌ها، تله‌کابین را از تاق‌بستان خط زدند