برچسب: شهرداری

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به «پیام ما»:هنوز با قرارگاه خاتم تفاهم‌نامه‌ای ننوشته‌ایم
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
خاتمزاکانی
سیاست‌ قرارگاه‌سازی در پایتخت به حوزه «جمعیت» رسیدزاکانی: قرارگاه جمعیت می‌زنیم
سوگل دانائیسوگل دانائی
بازخوانی پرونده تخمینِ «جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری تهران»نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی در ایران
سعید خضر
محمدکریم آسایشمحمدکریم آسایش
انتقاد رئیس شورای شهر پایتخت از لابی‌های دقیقه نودی اعضاسقف بودجه شهرداری تهران کوتاه شد
سوگل دانائیسوگل دانائی
عضو شورای شهر تهران قول داد بودجه معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شودوعده جبران به معلولان
ردیف‌های اعتباری معلولان در بودجه شهرداری تهران کاهش یافتغفلت از حقوق معلولان در بودجه شهرداری
مدیر کمپین معلولان: ردیف‌های اعتباری مربوط به معلولان در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲۸ میلیارد بود اما در بودجه ۱۴۰۱، ۲۵۸ میلیارد تومان شده است
 تبصره پروژه‌های کوچک مقیاس محلی از بودجه شهرداری حذف شدکم‌توجهی بودجه شهرداری به پروژه‌های محله‌ای
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
بودجهشهرداری
سوگل دانائیسوگل دانائی
شهرداری تهران نتایج پژوهش ارزیابی چرخه حیات بلندمرتبه سازی را منتشر کردجای خالی ارزیابی تبعات محیط زیستی بلندمرتبه‌سازی
گفت‌وگو با نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران درباره لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰نگرانی از کاهش بودجه محیط زیست شهرداری
نگاهی به گفته‌های شهردار تازه تهران پیرامون قیمت واقعی بلیط متروچوب جادویی حمل‌و‌نقل عمومی
نفیسه آزادنفیسه آزاد