برچسب: شفافیت

نمایندگان مجلس قبل از به سرانجام رساندن طرح شفافیت آرا نمایندگان کلیات یک طرح جدید را تصویب کردندبازی با شفافیت
۲ 6
مجلس عامل محرمانه شدن اموال مسئولان را متوجه مجمع تشخیص می‌داندشفافیت در تنگنا
1 1 2
یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «پیام ما» شیوه مقابله با فساد در مدیریت شهری را بررسی کردبساط فساد با شماره تلفن جمع نمی‌شود
ایمانی‌جاجرمی: سوت‌زنی ابزار معمولی برای شناسایی فساد است اما تنها خبردادن کفایت نمی‌کند. باید خلاهای سیستم شناسایی شوند
آیا اقدامات مدیریت شهری پنجم سبب مشارکت بیشتر مردم در تغییرات تهران شد؟دانستن و توانستن: شفافیت و مشارکت در شهر
آگاهی از شهر زمانی به تغییر در شهر خواهد انجامید که نظام مشارکت وجود داشته باشد و شهروندان حق دادخواهی جمعی نسبت به تغییرات محیط زندگی یا کیفیت بد زیست شهری را دارا باشند
محمدکریم آسایشمحمدکریم آسایش