برچسب: شرکت خودروسازی سایپا

در حالی که شرکت خودروسازی سایپا، پیش فروش محصول جدیدش «شاهین» را شروع کرده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: «فروش یا پیش‌فروش تمام خودروهایی که مجوز محیط زیست را نگرفته‌اند، غیرقانونی است.»
سازمان حفاظت محیط زیست از اقدام سایپا و وزارت صنعت انتقاد کردپیش‌فروش غیرقانونی «شاهین»
رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به وزیر صنعت خواسته به الزامات قانون هوای پاک در پیش فروش خودروها توجه کند. شرکت خودروسازی سایپا در حالی پیش فروش محصول جدیدش به نام «شاهین» را آغاز کرده که سازمان حفاظت محیط زیست بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید می‌‌کند.