برچسب: شرق کرمان

زندگی توفان‌زده در شرق کرمان
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده پارسال مردم ریگان ۱۳، فهرج ۳۳ و بم ۱۵ روز هوای پاک داشتند
می‌دانید ماهی یک روز هوای پاک داشتن یعنی چه؟ زندگی شرق‌نشینان کرمان این گونه است اما در خبرها نشانی از آنها و احوالشان نیست. مشکلات تنفسی بیداد کرده و تمام روز خانه‌های اهالی پر از گرد و خاک است. مشکل وقتی حادتر می‌شود که در فصل برداشت تنها محصولشان، توفان حمله کند و در یک […]