برچسب: سیل ناشی از طغیان

دانشمندان هشدار داده‌اند که با ادامه گرم شدن زمین میلیون‌ها تن از مردم دنیا در معرض تهدید سیل قرار گرفته‌اندخطر طغیان دریاچه‌های یخچالی
مجتبی پارسامجتبی پارسا