برچسب: سوسنگرد

مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند
تذکر شفاهی نماینده شادگان در مجلس:
پیام‌ما/ علاوه بر ریزگرد و وضعیت خطرناک در ۹ شهرخوزستان اینترنت به سبب تجمع‌هایی در ایذه و سوسنگرد قطع شده بود. همان‌طور که درجه حرارت هوا در خوزستان به ویژه اهواز بالا و بالاتر می‌رود و نوید تابستانی خشک و داغ را می‌دهد نشانه‌های حرارت‌سنج‌های دیگر هم نگران کننده می‌شود. قطع اینترنت همراه در روزهای […]