برچسب: سوخت پاک

نیروگاه‌ها در حال آزمایش ترکیب هیدروژن با گاز طبیعی برای تامین گرمایش خانه‌ها هستندهیدروژن به جای سوخت‌های فسیلی
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان