برچسب: سوخت های فسیلی

کاهش انتشار متان راه گریز از گرمایش جهانی
مجتبی پارسامجتبی پارسا بر اساس گزارش جدید سازمان ملل کاهش انتشار متان برای مقابله با بحران اقلیمی ضروری است
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل که اخیرا منتشر شده، کاهش شدید انتشار متان برای مقابله با بحران اقلیمی و مهار حوادث آب‌وهوایی که همین حالا هم به بسیاری از مردم در سراسر جهان آسیب زده، بسیار حیاتی است. به گزارش خبرگزاری گاردین، در سال 2020 افزایش بی‌سابقه‌ای در میزان گازهای گلخانه‌ای ساطع شده توسط […]
فرزندان ما بر سر آب و غذا  خواهند جنگید
مجتبی پارسامجتبی پارسا معاون کمیسیون اروپا:
معاون کمیسیون اروپا، هشدار داده که افراد مسن‎تر در جنگ مقابل تغییرات آب‌وهوایی باید فداکاری کنند وگرنه فرزندانمان در آینده شاهد جنگ بر سر آب و غذا خواهند بود. فرانس تیمرمَنس، نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که اگر سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های آب‌وهوایی با هم ترکیب نشوند تا هزینه‌ها و مزایای یک اقتصاد کم‌کربن […]