برچسب: سند همکاری

امضای 12 سند همکاری و شلیک 21 گلوله توپ
رئیس‌جمهوری به‌دعوت سلطان عمان، در راس هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی به مسقط رفت
ابراهیم رئیسی مرد سفرهای استانی و به‌تعبیری «رئیس‌جمهوری ایران گرد» است. اما چنان‌که با نگاهی به سفرهایش از آغاز دوران رسمی ریاست‌جمهوری‌اش تاکنون به نظر می‌رسد، چندان میل و رغبتی به سفر به آن‌سوی مرزها ندارد و در حالی که در این حدود 10 ماهی که ریاست دولت را برعهده دارد، 21 بار به سفر […]