برچسب: سرپل ذهاب

زندگی زیر سقف لرزان
ستاره حجتیستاره حجتی با وجود تکرار زلزله‌های بزرگ در کشور، برنامه‌های بازآفرینی و بهسازی شهری معطل مانده است
وقتی زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد و زمانی گذشت، آنقدر که سوگواری توانست جایش را به دیدگاه‌های کارشناسی بدهد یک نکته توجه را بیشتر از همه جلب کرد و آن تخریب صد درصدی منازل در مجتمع مسکن مهر، منطقه‌ای که پیشتر به نام بافت فرسوده شناسایی شده و بافت‌ غیررسمی‌ و حاشیه‌ای شهر بود. یعنی […]
یادداشت
زلزله سرپل ذهاب و مسئله جابه‌جایی جمعیت
مهدی زارعمهدی زارع پس از وقوع زلزله شهرستان سرپل ذهاب در سال ۹۷، در روستاهای پیرامون سرپل ذهاب مسئله‌ای به عنوان تعیین محل و اسکان به‌ویژه در محدود زمین‌لغزش بزرگ مله‌کبود مطرح بود.
پس از وقوع زلزله شهرستان سرپل ذهاب در سال 97، در روستاهای پیرامون سرپل ذهاب مسئله‌ای به عنوان تعیین محل و اسکان به‌ویژه در محدود زمین‌لغزش بزرگ مله‌کبود مطرح بود. بعضی از گروه‌های کارشناسی در محل روستاهای آسیب‌دیده که در معرض وقوع زمین‌لغزش بوده‌اند، در گفت‌وگوهای محلی به اهالی یا به مسئولان محلی ابراز کرده‌ […]