برچسب: ستاد کرونا

مصوبه ستاد مقابله با کرونا تکلیف سفرهای نوروزی را مشخص کردسفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع