برچسب: ستاد ملی مبارزه با کرونا

بوم و بَر
1947
مهاجران افغانستانی می‌گویند برای تمدید و خرید کارت بلیت مترو با مشکل مواجه شده‌انددردسر تازه برای مهاجران در تهران
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران: در حال حاضر بلیت‌هایی که صادر و تمدید می‌شوند، شخصی سازی شده و با نشان دادن کارت ملی به نام شخص صادر می‌شوند