برچسب: ساکنین تالاب هامون

پیام خبر
2343
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید افغانستان محاسبه ایران درباره حقابه هامون را نپذیرفته استمذاکره آبی بی‌نتیجه با طالبان
مذاکره آبی بی‌نتیجه با طالبان
دست خالی هامون از مذاکرات ایران و طالبان
پیام جامعه
2283
گزارش میدانی «پیام ما» از زندگی ساکنان حاشیه تالاب خشکیده هامونآب مهم‌تر از شناسنامه است
آب مهم‌تر از شناسنامه است