برچسب: سازمان همکاری شانگهای

رئیسی: توجه اعضای سازمان شانگهای را را به ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی جلب می‌کنمایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد