برچسب: سازمان جهانی گردشگری

وعده وزیر میراث فرهنگی در بازدید از نمایشگاه گردشگری:نهضت تفویض اختیار را آغاز می‌کنیم
۵ 6
معاون گردشگری کشور در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی:از استارتاپ‌های گردشگری حمایت می‌کنیم
5 4
به بهانه بازگشایی مرزهای کشور به‌روی گردشگران خارجیایران چگونه به دنیای گردشگری بازمی‌گردد
4 10
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
آیا صنعت توریسم مجال کمر راست کردن پیدا می‌کند؟گردشگری با طعم اکسپوی دبی
3 18