برچسب: ساخت و ساز

بوم و بر
چراغ سبز به بسازوبفروش‌ها یا محرک ساخت‌وساز ؟
براساس مصوبه شورای شهر تهران،‌ مطالبات حوزه شهرسازی با ۲۵ درصد تخفیف در بازده زمانی دوماهه اخذ می‌شودچراغ سبز به بسازوبفروش‌ها یا محرک ساخت‌وساز ؟
گلپایگانی، معاون شهردار تهران: الزاما ساخت‌وساز و نوسازی به ضرر شهر نیست، هم درآمدی شهرداری حاصل می‌کند و هم در جهت ارتقای فضای زیست شهری برای شهروندان است
بدهی‌ ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای ساخت‌و‌ساز بدون پروانه