برچسب: زویا پیرزاد

یک زن مگر از زندگی  چه می­‌خواهد؟
فرزانه تونیفرزانه تونی مثل همه­ٔ روزها، یک روز صبح، مردم شهر از خواب بیدار شدند
«مثل همه­ٔ روزها، یک روز صبح، مردم شهر از خواب بیدار شدند. زن‌­ها سماورها را روشن کردند، جلوی آینه­‌ها دستی توی صورت بردند، چادرهای گل­دار سر کردند، دمپایی پا کردند […]