برچسب: زهره

چرا در کره زمین حیات وجود دارد اما در زهره و مریخ نهماموریت کشف راز حیات در زمین
۳ 6
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
اقلیم
زهرهمریخ