برچسب: زندیه

مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده هشت هزار نفر خواستار برخورد با متعرضین به حریم ارگ کریم‌خانی شیراز شدند
هر جای ارگ کریم‌خانی بایستید، هتل آسمان پیداست. مخفی کردن سازه 64متری به همین راحتی‌ها نیست و این دیوار بتنی از چشم ارزیاب سازمان یونسکو نیز دور نمانده. به همین […]
حکایت خانه‌های تاریخی تهران از خانه هرمز پیرنیا تا اردیبهشت عودلاجان رازهای خانه‌ی 200 ساله مهندس پروژه اردیبهشت عولادجان: به شواهدی دست یافتیم که نشان می‌دهد خانه متعلق به دوران […]