برچسب: زنان روستایی

دست و پای ما بسته شده
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی زنان روستایی از وضعیت کسب و کارهایشان پس از مسدود شدن اینستاگرام نگرانند
«نه تنها کسب ‌و کار خدیجه غنچه بلکه کسب و کار خیلی ها تعطیل شده است،‌ دست و پای نه تنها من،‌ بلکه دست و پای خیلی‌ها بسته شده و کاری از دستمان برنمی‌آید». اینها را خدیجه غنچه کارآفرین شهری کوچک در حوالی شاهرود که یکی از ابزارهای کسب ‌و کارش «اینستاگرام» بوده می‌گوید. ساعت […]
یادداشت
حکمرانی روستا را دریابیم
تجربه جهانی حاکی از آن است که نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین و دستوری (آمرانه) موفقیت‌آمیز نبوده و بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. به همین دلیل باید از رویکردهای مشارکتی (مشارکت فعال نمایندگان همه دست‌اندرکاران کلیدی در فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی) و نظام برنامه‌ریزی دوسویه (رویکرد برنامه‌ریزی پایین به بالا و سپس بالا به پایین) […]
یادداشت
توسعه به یک معنا فرآیند لایه‌برداری عمیق از جامعه است، لایه‌های قدیمی تمدن زدوده و لایه‌های جدید جایگزین می‌شوند و این امر بدون تغییرات اجتماعی امکان‌پذیر نیست. توسعه صورت‌بندی‌های مختلف دارد. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه باید در کنار هم اتفاق بیفتد تا یک جامعه به مفهوم واقعی توسعه پیدا کند. توسعه اقتصادی با […]