برچسب: زلزله

مهدی زارعمهدی زارع
اول
زلزله
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
اهالی مناطق زلزله‌زده هرمزگان به «پیام ما» می‌گویند امکانات کمی به آنها رسیده و مهم‌ترین خواسته‌شان چادر استآوارگی در شب سرد «فین»
مهتاب جودکی، میلاد علوی
پیام جامعه
زلزلهفین
مهدی زارعمهدی زارع
کارشناسان و مسئولان تبعات زلزله احتمالی در تهران را بررسی کردندتراژدی زلزله‌ای بزر گ در پایتخت
بوم و بر
زلزلهگسل
مهدی زارعمهدی زارع
محمدمهدی ابراهیمی
مهدی زارعمهدی زارع
یادداشت مهدی زارعمهدی زارعلرزه‌خیزی با میزان تغییر شکل زمین ساختی و البته بارندگی در مناطق حاره و به میزان سالانه ۳۰ تا ۳۰۰ سانتی‌متر در منطقه مورد نظر، حدود ده برابر بارش سالانه در بیشتر نواحی ایران رابطه نشان می‌دهد.
یادداشت مهدی زارعمهدی زارعدر روزهای ۱۳ و ۲۵ فروردین خبرهایی از مشاهده گربه‌ماهی‌های مرده در ساحل جاسک در ساحل دریای عمان، توجه متخصصان را به دلیل این پدیده جلب کرد.