برچسب: زراعت چوب

رئیس سازمان جنگل‌ها از مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح برای ورود نهادهای نظامی به تولید چوب خبر دادزراعت چوب در پادگان‌ها
ستار بابایی رئیس شورای‌عالی جنگل‌: در پادگان‌ها زمین مناسب وجود دارد آن‌ها هم برای این کار مشتاق هستند. از نظر نظامی و از نظر تولیدی و درآمدزایی برایشان مفید است.
آیسان زرفامآیسان زرفام