برچسب: زباله گرد

نظرخواهی «پیام ما» از پژوهشگران اجتماعیحذف زباله‌گردی کودکان شکست خورد
سوگل دانائیسوگل دانائی
شهردار تهران در نشست خبری در پاسخ به «پیام ما»:آمار کودکان زباله‌گرد کاهش یافته است
معاون خدمات شهری شهرداری تهران: کارهای سلول دفن پسماند بیمارستانی درحال انجام است
سوگل دانائیسوگل دانائی
مریم ایثاریمریم ایثاری