برچسب: زاکانی

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به «پیام ما»:هنوز با قرارگاه خاتم تفاهم‌نامه‌ای ننوشته‌ایم
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
خاتمزاکانی
سیاست‌ قرارگاه‌سازی در پایتخت به حوزه «جمعیت» رسیدزاکانی: قرارگاه جمعیت می‌زنیم
سوگل دانائیسوگل دانائی
مدیران شهری بر لزوم مدیریت یکپارچه پسماند تاکید می‌کنندآشفتگی مدیریت پسماند در شهرها
عقب نشینی شهردار تهران از هتل‌سازی در بوستان‌هااعلام نکردم که در بوستان، هتل می‌سازیم
سوگل دانائیسوگل دانائی
زاکانی، شهردار تهران:سرای محلات قرارگاه محلی می‌شوند
سوگل دانائیسوگل دانائی
یک حقوقدان انتصاب داماد شهردار تهران به سمت مشاور ویژه را نقض قانون دانستفراموشکاری زاکانی
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
زاکانیشهردار
گزارش داده‌محور پیام ما از عملکرد شورای ششم شهر تهران در سه ماه اخیرتقدم حاشیه بر متن درمدیریت شهر
در همه ۱۷ جلسه شورای شهر تهران، تاکنون میکروفون نرجس سلیمانی برای ارائه تذکر و نطق و واکنش به هیچ گزارشی روشن نشد
سوگل دانائیسوگل دانائی
رئیس شورای شهر تهران از واگذاری پروژه‌های شهرداری تهران به قرارگاه خاتم خبردادبازگشت قرارگاه خاتم
بوم و بر
خاتمزاکانی
وعده شهردار و اعضای شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» برای مبارزه با فساد«سوت‌زن»ها حمایت می‌شوند
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
زاکانیسوت زنی
علیرضا زاکانی خودش را شهردار قانونی تهران خواندمخالفانم اطلاعاتشان ناقص است
سوگل دانائیسوگل دانائی
گفت‌وگوی پیام ما با اعضای کمیسیون عمران شورای شهر تهران درباره وعده حمل‌و‌نقلی شهردار تهرانگام‌های تهران برای ایجاد قطار سبک شهری