برچسب: رکورد کرونا

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی می‌گوید در محدودیت‌های اخیر تقاضا و قیمت سفر کاهش یافتمردم ترسیدند و کم سفر رفتند
رکوردشکنی دوباره آمار مرگ و میر بیماران کرونایی:709 جان از دست ر فت
برای سومین روز پیاپی تعداد جان‌باختگان کرونا بیش از ۵۰۰ نفر استفراوانی مرگ
مرگ بر اثر کرونا به بالای ۵۰۰ نفر در روز رسیدشمار جان‌باختگان کرونا ر کورد زد