برچسب: روستای راوه

اقلیم
1951
با شروع به کار معدن مس «راوه» اعتراض‌های مردمی بار دیگر آغاز شدسنگینی معدن مس بر پیکر «پلنگ‌دره»
سنگینی معدن مس بر پیکر «پلنگ‌دره»