برچسب: روز جهانی بدون پلاستیک

در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا، کاهش پلاستیک را قانونی کرده‌اند، ایران هنوز در آغاز راه استآیین‌نامه کاهش پلاستیک در انتظار تصویب هیات وزیران
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست: قوانین حوزه مدیریت پسماند در ایران مشابه دیگر کشورهاست ولی در بخش اجرا مشکل جدی داریم
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
مینا کامران، موسس استارتاپ روستاتیش از اهداف کمپین ۴۰ روزه محیط زیستی می‌گوید«به هوای زمین» عادت‌های غلط را کنار بگذاریم