برچسب: روزهای آلوده

هوای ایران آلوده‌تر شد
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست می‌گوید آلودگی هوا در اولویت هیچکس نیست
|پیام ما| پیش‌بینی‌ها درباره پاییز پیش رو، از روزهای آلوده می‌گوید. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که کلانشهرها در بهار و تابستان امسال نیز نسبت به دو سال گذشته روزهای بیشتری را با آلودگی هوا سپری کردند. در همین حال سرپرست مرکز ملی هوای سازمان محیط زیست گفته است: «نمی‌توان انتظار هوای بهتری داشت»، چون […]
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشدار داد
با شدت گرفتن گرما و بی‌آبی، هشدارها درباره خشکیدگی گاوخونی تندتر شده است. همین دیروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته، اگر وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به خشکی تالاب گاوخوبی همچنان بی‌توجهی کنند، غبار برخاسته از این زیستگاه بی‌آب، به چشم 6 استان اطراف اصفهان خواهد رفت. خشکی زاینده‌رود و بیابانی شدن […]