برچسب: روانی

یادداشت
تغییر اقلیم با مسائل اجتماعی، سلامتی و روانی در ارتباط است و تهدیدی برای تندرستی و سلامت روان محسوب می‌شود. تغییر جهانی آب و هوا به یکی از نگرانی‌های زیست محیطی قابل مشاهده قرن 21 تبدیل شده است. تحقیقات جدید حاکی از آن است که تا سال 2100 تابستان‌ها می‌توانند برای نیمی از سال ادامه […]