برچسب: رح انتقال آب دریای خزر به سمنان

علی حاجی مرادیعلی حاجی مرادی
در طرح انتقال آب از دریای شمال، توسعه سه برابری صنایع، خارج از توان اکولوژیک استان سمنان برنامه‌ریزی شده استانتقال آب خزر اکوسیستم را تهدید می‌کند
علی ارواحی
پیام جامعه
اکوسیستمانتقال آب
استاد دانشگاه سمنان در واکنش به صدور مجوز زیست محیطی انتقال آب دریای خزر مطرح کرد:۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی نابود می‌شود
‌معاون عمرانی استاندار سمنان: پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان نیازمند ۲۶ هزار میلیارد اعتبار است. یکی از فعالان اجتماعی فرهنگی استان سمنان گفته است: «اجرای این طرح حتی برای مردم استان سمنان هم صرفه اقتصادی ندارد.