برچسب: راهنمای گردشگری

گفت‌و‌گو با اکبر رضوانیان، نائب رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشورمدیران فقط جلوی دوربین‌ها پز اقامتگاه بومگردی را دادند
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
پرونده گردشگری
۲۱۱۶
بومگردیراهنمای گردشگری
گفت‌و‌گو با بنفشه یعقوبی؛ مدیر هاستل سیدار در تهرانسیدار به زودی تخریب می‌شود
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
پرونده گردشگری
۲۱۱۶
راهنمای گردشگریسیدار
راحله فاضلی
آریادخت جهان بخشان
پرونده گردشگری
۲۱۱۶
راهنمای گردشگریگردشگری
امین کریمی
نخستین اظهار نظر رسانه‌ای معاون گردشگری کشور:گر دشگری نیازمند تصویب قوانین حمایتی است