برچسب: رئیس شورای شهر تهران

یادداشت حجت نظریحجت نظریموضوع حصارکشی دور مجموعه تئاتر شهر از فضاهای پیرامونی آن در حالی مطرح شده که موضوع با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران مطرح نشده است و کمیسیون از آن مطلع نیست.
معاون اول رییس‌ جمهور وعده دادنفت می‌دهیم، اتوبوس وارد می‌کنیم
جهانگیری: اوراقی که در قانون برای شهرداری گذاشته‌ایم، حتما تامین می‌شود رئیس شورای شهر تهران: حضور معاون اول ریاست جمهوری، به منزله آشتی کنان دولت و شهرداری است