برچسب: رئیسی

حضور رئیسی در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه‌ها با اعتراض دانشجویان همراه شد به تشکل‌های دانشجویی گفته بودند حق حضور در سالن را ندارند و در عوض در نمازخانه با رئیسی صحبت کنندتشکل‌های دانشجویی ممیزی شدند
به تشکل‌های دانشجویی گفته بودند حق حضور در سالن را ندارند و در عوض در نمازخانه با رئیسی صحبت کنند
سید میلاد علوی
رئیس جمهور خبر داد:لغو روادید میان ایران و عراق
پیام خبر
۲۱۰۴
اربعینایران
پیام خبر
۲۱۰۳
تزریق واکسنرئیسی
ثبت‌نام نامزدهای انتخابات به پایان رسیدرئیسی و جهانگیری روبه‌روی هم قرار می‌گیرند