برچسب: دولت یازدهم

رئیس جمهور در دیدار با فعالان اقتصادینمی‌توانیم صرفا بر بازار داخلی تکیه کنیم
رئیس جمهور اقتصاد مردمی دانش‌بنیان و صادرات محور را از پایه‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند