برچسب: دولت بعدی

تلاش دولت برای احیای برجام در میان فشارهای داخلی و خارجیواعظی: می‌خواهیم کشور را بدون تحریم به دولت بعدی تحویل بدهیم