برچسب: دشت

پیام جامعه
2140
فرونشست زمین خوی، سلماس و ارومیه را تهدید می‌کندمرگ پنهان دشت‌های آذربایجان غربی
مرگ پنهان دشت‌های آذربایجان غربی
بوم و بر
2050
گفت‌وگوی «پیام ما» با علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره آخرین وضعیت فرونشست در استان تهراندشت‌های اطراف تهران ۲۰ سال آینده کویر می‌شوند
دشت‌های اطراف تهران ۲۰ سال آینده کویر می‌شوند