برچسب: دستگاهای دولتی

حفاظت از محیط زیست با جیب خالی
نگرانی‌ها برای بودجه سال جدید سازمان محیط زیست افزایش یافت
در زمان مدیریت تمام مدیران سازمان محیط زیست، سالی نبوده که بودجه اختصاص داده شده به این سازمان محل مناقشه نباشد و زمانی نبوده که پشت تریبون مجلس کسی برای افزایش بودجه این سازمان مهم تلاش قابل ذکری داشته باشد. هر سال که صحبت از مشکلات این حوزه به میان آمده یکی از اصلی‌ترین متهم‌ها […]