برچسب: دریاچه

اقلیم
2005
پیامدهای گردشگری بی‌ضابطه بر دریاچه نمک سیرجان نادیده گرفته می‌شودزوزه خاموش «کفه نمک» در نیمه ماه
زوزه خاموش «کفه نمک» در نیمه ماه