برچسب: درخواست آزادسازی حریم و احیای بستر رودخانه‌های شهر رفسنجان

کارزاری با عنوان «درخواست آزادسازی حریم و احیای بستر رودخانه‌های شهر رفسنجان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به وزیر کشور و وزیر نیرو آمده است: «احتراماً به استحضار می‌رساند که رودخانه‌های گیودری، شور و صادق‌آباد رفسنجان، با توجه به آمار و اطلاعات آب و هوا‌شناسی، هیدرولوژی، مورفولوژی، سابقه و […]