برچسب: دانشگاه

رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان مطرح کردند:هشدار درباره هویت‌زدایی و آرمان‌زدایی از دانشگاه
پیام خبر
جوانجوانان
نگاهی به ۱۰۰ دقیقه حضور رئیس دولت سیزدهم در دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه ناراضی است
پیام خبر
دانشجودانشگاه
کارشناسان از دستور رئیس جمهوری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول آذرماه انتقاد کردندمشقت تعجیل
صفحه اول
دانشگاهزلزله
صفحه اول
پزشکیدانشگاه
استاندار کرمان در نشست شورای دانشگاه باهنر:نمایندگانی توسعه گرا و همزبان با دولت انتخاب کنیم
تکنولوژی
دانشگاه
صفحه آخر
بمپزشکی
کرمان ویچ
دانشگاهزلزله
صفحه اول 536
بمپزشکی
صفحه اول 536
دانشگاهزلزله