برچسب: دامداران

رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور از واردات یونجه روسی با ارز نیمایی خبر داد:یونجه‌های روسی ناجی دام‌های ایرانی
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عنوان کردکمبود تانکر برای حمل آب در خوزستان
اقلیم
آبخوزستان
معاون تولیدات دامی جهاد‌کشاورزی استان فارس:دامد‌اران برای خرید علوفه نقدینگی ندارند
دامداران به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ نهاده‌های دامی به کشتار دام‌های مولد خود دست زده‌اندروی ریل کشتارگاه
فرزانه قبادیفرزانه قبادی