برچسب: دام

رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور از واردات یونجه روسی با ارز نیمایی خبر داد:یونجه‌های روسی ناجی دام‌های ایرانی
افزایش کشتار دام مولد در کشور زنگ خطر را در زمینه تامین گوشت در ماه‌های آینده به صدا درآورده استتراژدی دامپروری ورشکسته
افشین صدردادرس
چارسوق
۲۰۶۶
تلفات دامخشکسالی
پتروشیمی مسجدسلیمان با انحراف مسیر پساب باعث مرگ ۱۲۰راس گوسفند دیگر روستاییان شددام‌های روستاییان قربانی پساب پتروشیمی
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۰۳۳
پتروشیمیپساب
اعتراض اهالی روستای سرتنگ لطفعلی به خالی کردن پساب پتروشیمی مسجد سلیمان در رودخانهتلخاب آلوده شد، 174 دام تلف شدند
کیانی، فعال محیط زیست: مسئله تلفات دام‌ها بخش کوچکی از درد خوزستان است. اینجا آب و خاک و هوا را نابود کرده‌اند منجری، دامدار روستای سرتنگ لطفعلی: از پاییز سال گذشته تا اسفندماه بیش از ۳۰ راس گوسفند از دست داده‌ و هیچ پاسخی هم از سوی پتروشیمی نگرفته‌ام
فروغ فکریفروغ فکری
پیام جامعه
۲۰۲۶
آلودگیپتروشیمی
مامور منابع طبیعی اردبیل بر اثر ضرب‌و‌شتم روستاییان راهی بیمارستان شدضرب‌وشتم بر سر علوفه
آیسان زرفامآیسان زرفام
چارسوق
۲۰۰۷
خشکسالیدام