برچسب: خوزستان

مهدی فصیحی‌هرندی
اول
۲۰۶۱
آببی آبی
گزارشی از روزهای دشوار بزرگترین تالاب مرزی ایران، در گفت‌وگو با دامداران و کشاورزان شهر رفیّععطش در هورالعظیم
نادره وائلی زاده
اقلیم
۲۰۵۱
خشکسالیخوزستان
با وجود ممنوعیت، بیش از ۴۰هزار هکتار از خوزستان زیر کشت شلتوک استبرنج‌کاری در زمین تشنه خوزستان
آیسان زرفامآیسان زرفام
چارسوق
۲۰۵۰
برنج کاریخشکسالی
پایان تیرماه آخرین مهلت انعقاد قرارداد اجرای طرح فاضلاب اهواز18 شهرداری قرارداد مطالعه دفع آب سطحی منعقد نکردند
بوم و بر
۲۰۴۲
آبخشکسالی
اطلاع رسانی
۲۰۲۸
ایلامبانک آینده
گامی دیگر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک پاسارگادکلنگ‌زنی و افتتاح 6 مدرسه در استان‌های خوزستان و لرستان
اطلاع رسانی
۲۰۲۸
بانک پاسارگادخوزستان
خشکسالی، نبود اعتبار برای تعمیرات و خطاهای مدیریتی باعث کاهش ۳ هزار مگاواتی تولید برق شدکاهش توان نیروگاه‌های «برق‌آبی‌» برای تابستان
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
در خوزستان پویشی برای کاشت درخت نخل به جای تیراندازی در مراسم عروسی و عزا به راه افتاده استسبزی نخل به جای سرخی خون
فروغ فکریفروغ فکری
پیام جامعه
۱۹۷۸
بجای سرخی خونخوزستان
شیوع کرونای انگلیسی در استان خوزستان چالش‌برانگیز شده استشیوع کرونا و قطع آب بحران تازه اهواز
استاندار خوزستان: به احتمال زیاد تعطیلی دو هفته‌ای برای خوزستان اعمال می‌شود تا از روند شیوع کرونا در استان جلوگیری شود
نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از گسترش ویروس انگلیسی1/5 میلیون تست منفی قلابی خوزستان را آلوده کرد
به دنبال بی‌توجهی میراث فرهنگی خوزستانخانه «احمد محمود» ویران شد
پیام میراث
۱۹۴۸
خوزستانمیراث فرهنگی