برچسب: خوزستان

کشاورزان و دامداران در گفت‌وگو با «پیام‌ما» از آخرین وضعیت کم‌آبی در استان خوزستان می‌گویندکشاورزان در تنگنا
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۶۵
آببی آبی
چهره‌های دانشگاهی حوزه آب در میزگرد آنلاین دانشگاه شهید چمران، درباره بروز بحرانی شدیدتر در پایان تابستان هشدار دادند:پاییزی بحرانی‌تر در ر اه است
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۲۰۶۵
آببی آبی
رهبر انقلاب با تاکید بر به حق بودن گلایه‌های مردم خوزستان:دولت بعدی حل مشکلات خوزستان را به صورت جدی دنبال کند
پیام خبر
۲۰۶۵
بحران آببی آبی
«پیام ما» از وضعیت اینترنت در استان خوزستان گزارش می‌دهدگلایه خوزستانی‌ها از قطعی اینترنت همراه
مجتبی گهستونی
پیام خبر
۲۰۶۵
آباینترنت
سروش طالبیسروش طالبی
رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی‌های اخیر از کم‌آبی:خوزستانی‌ها حق دارند ناراحت باشند
پیام خبر
۲۰۶۴
بی آبیخوزستان
سازمان آب و برق خوزستان:دبی خروجی سدهای دز و کرخه افزایش یافت
اقلیم
۲۰۶۳
آببی آبی
«پیام ما» از آخرین وضعیت اعتراض‌ها به کم‌آبی در خوزستان گزارش می‌دهدچار ه‌جویی برای حل‌ بحران خوزستان
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۶۲
بحران خوزستانبی آبی
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عنوان کردکمبود تانکر برای حمل آب در خوزستان
اقلیم
۲۰۶۲
آبخوزستان
گفت‌وگوی«پیام ما» با بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبیوزارت کشاورزی با کشاورزان خوزستان هماهنگ نیست
آیسان زرفامآیسان زرفام
پیام خبر
۲۰۶۲
بی آبیخانم زهرایی
سینا قنبرپور
اول
۲۰۶۲
خوزستانکم آبی
گفت‌وگوی «پیام ما» با فعالان اجتماعی خوزستان درباره اعتراض‌ها به کم‌آبیمطالبه خوزستان را بشنوید
یک کشاورز و فعال محیط زیست: خشکسالی، سدسازی بی‌رویه و لجام گسیخته و تغییر فصل کشت شلتوک از عوامل کم‌آبی است
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۶۱
اعتراضجان ماست