برچسب: خودسوزی دستفروش خرم آبادی

بوم و بر
2223
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران مدعی شددستفروشان واقعی از روزبازارها استقبال می‌کنند
دستفروشان واقعی از روزبازارها استقبال می‌کنند
دستفروش‌ها می‌سوزند
بوم و بر
2222
خودسوزی یک دستفروش در خرم‌آباد بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های شهرداری ها در مواجهه با دستفروشی را نشان دادنبر د بی‌حاصل
نبر د بی‌حاصل