برچسب: خمینی شهر

پس از تخریب یک خانه تاریخی در خمینی‌شهر، برای مالکان پرونده قضایی تشکیل شدتعقیب ویران‌گران «دیباجی»
پیام میراث
۲۰۰۵
تخریبخمینی شهر