برچسب: خمینی شهر

پیام میراث
2005
پس از تخریب یک خانه تاریخی در خمینی‌شهر، برای مالکان پرونده قضایی تشکیل شدتعقیب ویران‌گران «دیباجی»
تعقیب ویران‌گران «دیباجی»