برچسب: خفاظت و مرمت

مرمت ترک دوم گنبد شیخ لطف‌الله بدون هیچ پوشش و حفاظی رها شده استاحتمال نفوذ آب به گنبد تاریخی
4
مرمت نادرست خانه سردار فاتح محمد ولی خان تنکابنی، دغدغه‌های موجود درباره ضعف در مرمت را بار دیگر به میان کشیده استپیمانکاران جایگزین مرمتگران
3 9
فروغ فکریفروغ فکری
مرکز پژوهش‌های مجلس جایگاه بافت‌های تاریخی در برنامه‌های بازآفرینی شهری را بررسی کردابهاماتی درباره مرمت بافت‌های تاریخی
اینکه دقیقًا چه تعداد بافت و بنای تاریخی شهری و در کدام نقاط کشور، با چه میزان اعتبار، مرمت و احیا شده، مشخص نیست
اقدام تازه پارلمان شهری تهران برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخیامکان بهره‌برداری از بناهای تاریخی میسرشد
5 1
میرعابدین کابلی در قطعه شماره یک آرامگاه شهید معتمدی در شهر بابل به خاک سپرده شد. او باستان‌شناس پیشکسوت و مدیر سابق موزه ملی ایران بود که ۱۲ فروردین به دلیل نارسایی کلیه در سن ۷۸ سالگی در زادگاه مادری خود در بابل درگذشت و دیروز به خاک سپرده شد.